คลิปวิดีโอ : โครงการวิมานดิน โครงการเยาวชนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์คลิปวิดีโอ : โครงการวิมานดิน 

โครงการเยาวชนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

คนต้นเรื่อง

  1. นายสุรชัย ด้วงโท แกนนำเยาวชน
  2. นางสาวจิรัชยา สำคัญยิ่ง เยาวชน
  3. นางสาวกนกวรรณ แก้วพวง เยาวชน
  4. นายจีระวัฒน์ การะเกด เยาวชน
  5. นางสาวภานิดา สุระศักธ เยาวชน

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว