ณัฐกานต์ เจริญเชาว์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


บันทึกจากเวที :

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจ

"อยากเป็นนักการตลาดดิจิทัล เพราะได้ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้รอบตัวมาใช้ประกอบ"

2.อยากเห็นสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นอย่างไร

"อยากเห็นเยาวชนในชุมชนสามัคคีและช่วยเหลือกัน"


ถอดบทเรียนจากโครงงาน "่ยำลูกชิ้นเพื่อสุขภาพ"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบสิวบนหน้าเพราะทำให้หน้าไม่สวย / นิสัยด้านบวก :- เฮฮา ร่าเริง / นิสัยด้านลบ :- ขี้โมโห ชอบแกล้งเพื่อน / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- ทำให้ยิ้มได้ ทำให้มีความสุข รับฟังเหตุผล / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- เอาแต่ใจ ไม่ฟังคนอื่น ไม่มีเหตุผล / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- ถ่ายรูป / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- มีบ้าน มีที่ดินเป็นของตัวเอง มีอาชีพการงานที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ทำยำลูกชิ้นเป็น ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำอาชีพได้ ทำงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้การทำอาหาร หารายได้ระหว่างเรียน ได้รู้จักวางแผน"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- อยากทำตามใจตัวเองเกินไป กินก่อนทำ มีความรู้ไม่เพียงพอ / ปัญหาจากผู้อื่น :- ไม่ร่วมมือ อุปกรณ์ไม่ครบไม่พร้อม สถานที่ไม่อำนวย เวลาจำกัด"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- หาความรู้เพิ่ม ฟังคนอื่นให้มากขึ้น กินให้น้อยลง / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- วางแผนการทำงาน วางแผนแบ่งกันนำอุปกรณ์มาให้พร้อม บอกเพื่อนให้ช่วย จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"เพิ่มเวลาใหม่ให้มากขึ้น ปรับทำเรื่องอื่น ปรับความเข้าใจในกลุ่ม"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- เตอร์ แบงค์ ปัด หยก ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือส่วนที่ขาด / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูชาตรี วรรณโย ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา"