อทิติยา คำมา
แกนนำเยาวชน อบต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "การเข้าเรียนสาย"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบตาและหุ่น / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบปากและหน้าอก / นิสัยด้านบวก :- เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนชิลๆ ขยัน รักคนง่าย ขี้เล่น / นิสัยด้านลบ :- โกรธง่าย หงุดหงิด เอาแต่ใจ ขี้บ่น พูดมาก / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- เอาใจใส่ สูง ผมหน้าม้า คนดี ไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยว ไม่สูบบุหรี่ ไม่สัก / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- เก็บเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เลี้ยงพ่อ-แม่ มีงานการที่ดี มีฐานะที่ดี"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"สร้างจิตสำนึกให้แก่ตนเอง ชักชวนเพื่อนให้เข้าเรียนมากขึ้น ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเวลาในการเข้าเรียน ปฏิบัติตนต่อกฎของโรงเรียน ปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกระตือรือร้นต่อการเรียน ทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเป็นระเบียบวินัยมากขึ้น พัฒนาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- ไม่เชื่อฟังผู้อื่น เอาตามใจตนเอง ใช้ความคิดตนเองเป็นหลัก ใจร้อน หงุดหงิด ความขี้เกียจ / ปัญหาจากผู้อื่น :- สั่งงานเยอะเกินไป มีเวลาทำงานไม่เพียงพอ พูดให้เราไม่มีสมาธิ อธิบายงานไม่เข้าใจ กำหนดเวลาส่งเร็ว"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ฟังความคิดส่วนรวมมากกว่าความคิดตนเอง เอาใจเขามาใส่ใจเรา ฝึกเป็นคนใจเย็น ลดความขี้เกียจ เชื่อฟังผู้อื่น / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- สั่งงานให้น้อยลง ให้เวลาในการทำงานมากขึ้น ลดการพูดมาก พูดในเรื่องที่มีสาระ"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"ปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีสาระมากขึ้น ปรับให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- ฝ้ายช่วยงานเป็นอย่างดี ป๋อนคอยให้กำลังใจ เดียคอยแก้ไขงาน / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูภาสกรให้คำแนะนำ ครูแก่นมณีให้คำแนะนำ"