นนทการ ส่องาม
แกนนำเยาวชน อบต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "หมักเนื้อด้วยยางมะละกอ"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบแก้ม / นิสัยด้านบวก :- ตลก เข้ากับคนง่าย / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- น่ารัก ตลก ซื่อสัตย์ / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- ขี้โม้ เอาแต่ใจ ไร้สาระ / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- ฟุตบอล"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"รู้จักวิธีทำโครงงาน นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แบ่งหน้าที่ มีการวางแผน ทำให้เนื้อนุ่ม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักวิธีการหมัก เกิดความคิดสร้างสรรค์"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- เวลาว่างไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจกัน ขี้เกียจ เหนื่อยจากการเรียน / ปัญหาจากผู้อื่น :- ไม่เข้าใจกัน เวลาไม่พอ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ครูไม่สนใจ อินเทอร์เน็ตไม่เอื้ออำนวย"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- คิดถึงงานส่วนรวม ปรึกษากันในกลุ่ม ปรับความเข้าใจในกลุ่ม / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- คุยกัน หาเวลาว่าง ปรึกษาครู"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนโครงงาน เปลี่ยนสถานที่ เพิ่มเวลาในการทำ ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะศึกษา เปลี่ยนการทำงานใหม่"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- ธนวัฒน์ ช่วยหาอุปกรณ์ / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูพัชราภรณ์ ช่วยแนะนำเรื่องต่างๆ"