ปฏิวัฒน์ สิงห์เนตรนอก
แกนนำเยาวชน อบต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุุรินทร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.บ้านไทร