อำภา ศรีดาพันธ์
แกนนำเยาวชน อบต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.บ้านไทร