ธีรชาติ แสนชมภู
ปลัดเทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมที่ปรึกษา ใน ทต.กันตวจระมวล
นักถักทอชุมชน ใน ทต..กันตวจระมวล
ดาวน์โหลด: download.jpg