พัชรี สายวงษ์
นักพัฒนาชุมชน (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน ทต..กันตวจระมวล
นักถักทอวิจัย ใน ทต.กันตวจระมวล
ประวัติและผลงาน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการ

"ได้เห็นวิธีการทำงานของแต่ละพื้นที่ในเรื่องเกี่ยวกับงานเยาวชน เช่น เรียนรู้จากรุ่นพี่รุ่น 1 (พี่สมเกียรติ สาระ) หนองอียอ ที่สามารถดึงเด็กเข้ามาเป็นแกนนำเยาวชน เราทำงานแบบเดิม ทำให้เกิดความเบื่อ การไปเวทีทำให้เราเปิดใจ เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้จากคนอื่นแล้วนำมาปรับใช้"