สุข แนมดี
นายกเทศมนตรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมที่ปรึกษา ใน ทต.กันตวจระมวล
นักถักทอชุมชน ใน ทต..กันตวจระมวล
ประวัติและผลงาน

แนวคิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบล

"ถ้าดึงหัวหน้าเด็กกลุ่มเสี่ยงมาทำกิจกรรมได้ เด็กคนอื่น ๆ ในกลุ่มก็จะตามมาด้วย เมื่อเด็กคนอื่นเห็นพี่ ๆ หรือน้อง ๆ มาทำกิจกรรมสนุก ๆ ก็จะเกิดความรู้สึกอยากลองและอยากเข้ามาทำกิจกรรมบ้าง เพราะธรรมชาติของเด็กชอบรวมกลุ่มทำกิจกรรม รักความสนุกสาน ถ้าเราหากิจกรรมให้เขาทำเขาก็สนใจ เพียงแต่ที่ผ่านไม่มีผู้ใหญ่เป็นแกนนำชักชวนเด็กอย่างจริงจัง เขาเลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่น"