สราวุธ สายธนู
นักวิชาการศึกษา (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมปรึกษา ใน อบต.โชกเหนือ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.โชกเหนือ