วินิตย์ภรณ์ ฤทธิเดช
แกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ระยะที่ 2 : ภาคใต้
แกนนำเยาวชน ใน อบต.สระแก้ว