มลรักษ์ สุทธิรักษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.สระแก้ว