ชลดา ระงับภัย
นักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ