วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์
ประธานกรรมการบริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู