เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์
ผู้อำนวยการ สำนัก 4 สสส.
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู