ตรีนุช เพชรแสนงาม
คุณครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน


สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


                 

                                         คลิกชมบอร์ดนิทรรศการ                                                 คลิกอ่านเอกสารถอดบทเรียน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่