ศุภโชค ปิยะสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมขับเคลื่อน ใน โครงการภาคีพูนพลังครู