เพ๊ชรา วิเศษศรี
ครู (เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ร.ร.หนองสะพาน จังหวัดระยอง
(เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)