พาฝัน บูรณธรรม
ครู (เครือข่ายโครงการพันธุ์ปัญญา สกว.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขลา
เครือข่ายโครงการพันธุ์ปัญญา สกว.