ณัฐฬส วังวิญญู
สถาบันขวัญแผ่นดิน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงาน


“คำถาม” เป็นสิ่งสำคัญ คำถามจะมาจากความสนใจใคร่รู้ การติดตามเรื่องราว และสัญลักษณ์ต่างๆที่สื่อออกมา เป็นคำๆ

สิ่งที่สำคัญไปมากกว่าคำถาม คือ การสร้างบรรยากาศภายในตัวเรา ถ้าพูดถึงdeep listeningหมายถึง การที่เราพร้อมเปิดรับอิทธิพลของเรื่องราวที่จะมากระทบเรา จะเป็นแรงสั่นสะเทือน หรือว่า ความตื้นตันใจ หรือสิ่งที่เป็นคุณค่าของเรื่องราวของเขาสำหรับผมมันมีความศักดิ์อยู่ในตัวเอง ในช่วงเวลาที่เรานิ่ง อึ้ง เป็นช่วงเวลาที่เราได้ยินเสียงของตัวเองชัดที่สุด ว่าอะไรมีคุณค่า ผมคิดว่าเป็นกระบวนการที่มีความหมายมาก ดังนั้น การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ปลอดภัย เคารพและพร้อมที่จะค้นพบไปด้วยกัน ถึงสิ่งที่เป็นรายละเอียดบางอย่างที่นำไปสู่ ความหมายที่มันยิ่งใหญ่ขึ้น

กระบวนการตั้งคำถาม และการฟัง มีคุณประโยชน์มากมาย ผมว่าการที่มีหลายคนคอยสะท้อนเหมือนใจไปอยู่ที่เดียวกัน มันไม่ใช่เหมือนบุฟเฟ่ต์คำถามผมรู้สึกว่า จังหวะและการรับฟัง เป็นเหมือนดนตรี นั่งอยู่ในนั้นแล้วมีความสุข