พรรณี แซ่ซือ
คุณครู โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ