รจนา กลิ่นหอม
ครู (เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดชุมพร
เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ.