วรรณิษา วงศ์คำช้าง
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์การฟ้อนรำไตลื้อและดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ