ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : Ignite ประเด็นวัฒนธรรม โดย จิราภา เทพจันตา


นางสาวจิราภา เทพจันตา แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.น่าน

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

  1. การเป็นผู้นำกิจกรรม
  2. การเป็น Notetaker บันทึกการประชุม
  3. การบริหารจัดการและดูแลเฟสบุ๊คแฟนเพจ(ริมนาผ้าทอ)
  4. การลงพื้นที่และเก็บข้อมูลชุมชน
  5. การเป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ
  6. การฟ้อนรำไทลื้อ
  7. การร้องเพลง