กรรณิการ์ แซ่ว่าง
แกนนำเยาวชนเพื่อพัฒนาศึกษาแหล่งน้ำและอาหารในป่า จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ร้อยป่าไว้ด้วยรัก