ชวกร โพงไชยราศ
แกนนำเยาวชนเพื่อพัฒนาศึกษาแหล่งน้ำและอาหารในป่า จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ