วนิดา ยาวิชัย
แกนนำเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของคนในชุมชน จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ธนาคารขยะในโรงเรียน