บัณฑิต บุญคำจอน
แกนนำเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อตนเองเรื่องปัญหาขยะ จังหวัดน่าน0
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ขยะให้ความรู้