จักรินทร์ อินปัญญา
แกนนำเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อนุรักษ์พันธุ์ปลา