สุณิตา แก้วแดง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไตรเขตฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน การจัดทำปฎิทินขมุ