จักรินทร์ อินปัญญา
แกนนำเยาวชนเพื่อให้คนรุ่นต่อไปรู้จักปฏิทินขมุ จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน การจัดทำปฎิทินขมุ