ชัยวัฒน์ ธรรมไชย
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.น่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน โครงการขยะทองคำ
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : Ignite ประเด็นการจัดการขยะ โดย ชัยวัฒน์ ธรรมไชย


นายชัยวัฒน์ ธรรมชัย (ดรีม)

ปัจจุบัน : เรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. การเป็นนักสื่อสารสาธารณะ (นักข่าวพลเมือง ThaiPBS)

2. การเป็นผู้นำกิจกรรม

3. การเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator)

4. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

5. การบริหารจัดการและดูแลเฟสบุ๊คเพจ (ที่นี่เวียงสาและครูโชว์ของ)

6. การถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ

7. การออกแบบและจัดทำกราฟิก

­

ประวัติและผลงาน :

ปี 2559

-ประธานโครงการขยะทองคำ(โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนน่าน)

-ประธานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ สดใสจิตใจดีงาม

-คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ปี 2558

-คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

-ประธานโครงการขยะทองคำ(โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนน่าน)­

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง