สิรีธร จันทร์บูรณ์
แกนนำเยาวชนด้านการจัดการขยะ จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน โครงการขยะทองคำ