ภูมิปรินทร์ มะโน
หัวหน้าทีม โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน FlipED
ประวัติและผลงาน
บุคคลที่คุณอาจสนใจ