อังกินันท์ ทักษิณาพิมุข
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน Bonder Board
ประวัติและผลงาน