ชัญญานุช ลิขิตปัญจมานนท์
เยาวชนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน Boonrod the Survivor
เยาวชนแกนนำ ใน เป็นหนึ่ง
ประวัติและผลงาน

อ่านเรื่องถอดบทเรียน คลิก

ผลงาน Boonrod the Survivor

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่  รุ่นที่ 4

     
คลิกอ่านถอดบทเรียนของเยาวชน