อัญชญา ใจกล้า
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน DOGMATE
ประวัติและผลงาน