จิดาภา อาภรณ์รัตน์
เยาวชนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน Boonrod the Survivor
ประวัติและผลงาน