ปวริษ วิริยะคุณากร
ผู้ร่วมพัฒนาโครงงาน. ออกแบบกราฟฟิคและตัวละคร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน FlipED
ประวัติและผลงาน
บุคคลที่คุณอาจสนใจ