ปวีณา ศรีวงแก้ว
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน Soft&Silk
ประวัติและผลงาน