ปิยะ ไกรทัศน์
ผู้ร่วมพัฒนา / ส่งเสริมการขาย และจัดการเอกสาร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน DIZCARD
ประวัติและผลงาน