เดชา ดรินทพงศ์
คุณครูคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ที่ปรึกษาโครงการ ใน Boonrod the Survivor
ที่ปรึกษาโครงการ ใน เป็นหนึ่ง
ประวัติและผลงาน