กิตติศักดิ์ นรดี
แกนนำเยาวชนส่งเสริมการสร้างรายได้จากทุนชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ