นันทกา พันธมาศ
แกนนำเยาวชนด้านการส่งเสริมการสร้างรายได้จากทุนชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ