พรรนิดา โสพันธิ์
แกนนำเยาวชนส่งเสริมการสร้างรายได้จากทุนชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ