สุทธิชัย ทวีชาติ
รับจ้างอิสระ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ