อภิญญา ขนาวทอง
แกนนำเยาวชนศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน​ จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ