วนิดา อุ่นแก้ว
แกนนำเยาวชนศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน​ จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ