เกียรติศักดิ์ ศรีชาย
แกนนำเยาวชน เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในโรงเรียน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
  • ทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือน้องๆชาวเมียร์มาที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และช่วยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • มีความเชี่ยวชาญทางด้านสันทนาการ