ทักษ์นัย สร้อยสีมาก
แกนนำเยาวชน เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในโรงเรียน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ